Om GRsfi

 

Allmän information

GR - Göteborgsregionen - är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. GRs uppgift är bland annat att verka för samarbete över kommungränserna. GRsfi är en regional samverkan mellan 12 GR kommuner för att du som sfi-studerande ska få fler alternativ till den traditionella sfi-undervisningen och större möjlighet till arbete. GRsfi erbjuder yrkesutbildningar med språkstöd, som kan vara SFI eller svenska som andraspråk grund, samt utbildningar för sfi-studerande med en akademisk utbildning från sitt hemland och sfi-studerande som avser att skaffa sig behörighet för svenska högskolestudier. Det finns även särskild undervisningsgrupp för sökande med till exempel synnedsättning eller inlärnningssvårigheter på grund av trauma. GR-regionens kommuninvånare, undantag Kungsbacka, har möjlighet att utan någon kostnad söka och läsa dessa utbildningar.
Är du folkbokförd utanför Göteborgsregionens kommuner kommer din hemkommun att behöva betala för din utbildningsplats. Läs mer om detta under Ansökan.

Flexibilitet

Gemensamt för dessa utbildningarna är ett flexibelt upplägg. Det kan till exempel innebära kontinuerliga kursstarter eller individuella studieperioder.

Kan jag få studiemedel?

Om du är nyanländ i Sverige eller är inskriven på Arbetsförmedlingen ska du i första hand kontakta dem för att få mer information om din finansiering under studietiden. Yrkesutbildningarna är studiemedelsberättigade men om du läser svenska för invandrare bör du kontakta studie- och yrkesvägledare före det att du söker studiemedel. För mer information, kontakta Arbetsförmedlingen eller studie- och yrkesvägledare i din hemkommun, adresser hittar du här eller CSN, http://www.csn.se